PowerMill

PowerMILL

 PowerMILL nu-şi propune să-l înveţe pe utilizatorul experimentat în operaţii de maşinare cum se taie oţelul sau să-l restricţioneze în vreun fel la un număr limitat de moduri de frezare. Dimpotrivă, PowerMILL îi oferă flexibilitatea de a-şi genera programele de maşinare exact aşa cum doreşte. Această gamă largă de opţiuni permite operatorului să maximizeze eficienţa frezării, să minimizeze timpul pe care scula îl petrece în aer reducând în acest fel necesitaţile de finisare manuală şi garantând maşinarea fără greşeală.

În ciuda acestei game deosebite de strategii, PowerMILL este extrem de uşor de utilizat, având toate opţiunile disponibile într-un singur rând de icoane colorate, aşezate în ordinea ce trebuie parcursă pentru a ajunge la rezultatul final, traseul de sculă. Această interfaţă prietenoasă îl face şi uşor de învăţat, software-ul având chiar şi variantă în limba română, utilizatorul fiind pregătit să producă piese foarte repede.

Viteza de calcul este impresionantă, PowerMILL calculează traseele de sculă şi stochează toate calculele intermediare pentru eventualele modificări ulterioare. Atunci când parametriii de maşinare se modifică, noul traseu de sculă este generat aproape instantaneu, nefiind necesară recalcularea lui de la început, ceea ce permite utilizatorului să facă un număr foarte mare de încercări pentru a obţine varianta optimă pentru a obţine o piesă de calitate într-un timp cît mai scurt. Cu ajutorul modulului PS-Optifeed, PowerMILL scurtează chiar timpul de lucru la maşină cu aprox. 40% prin optimizarea avansului astfel încât să avem o încărcare constantă pe sculă.

Automat se pot genera statistici de maşinare pentru fiecare traseu selectat, incluzând estimări ale timpului de frezare şi a lungimii traseului de sculă. Toate aceste informaţii împreună cu toate celelalte date necesare omului de la maşină sunt puse în fişa tehnologică generată automat de PowerMILL în format HTML.

PowerMILL verifică automat traseele de sculă atât la degroşare cât şi la finisare pentru a nu avea coliziuni sculă-model, în plus permiţând această verificare şi pentru port-sculă. Pe lîngă aceste verificări utilizatorul are posibilitatea de a simula traseul de prelucrare în shading nu doar în wireframe, având imaginea reală a ceea ce se va întâmpla la maşină, PowerMILL garantând faptul că ceea ce vedeţi prin simulare se va întâmpla întocmai la maşină.

 PowerMILL este un sistem modern bazat pe tehnologia orientată obiect şi pe cele mai moderne soluţii de dezvoltare de aplicaţii. Aproape în totalitate PowerMILL este scris în C++. Pentru dezvoltarea aplicaţiei PowerMILL se foloseşte Microsoft Visual C++, inclusiv OpenGL şi OLE, Delcam fiind unul din promotorii tehnologiei OLE for D&M, un nou concept ce extinde în domeniul 3D tehnologia OLE a Microsoft din 2D.

Modelele geometrice pot fi importate in PowerMILL într-o varietate de moduri, incluzând fişierele cu format standard IGES, VDA-FS, STL, STEP, Parasolid sau interfeţe specifice pentru anumite soluţii de proiectare asistată (PowerSHAPE, CADDS, Catia, ProEngineer, SolidWorks, Unigraphics,) pentru a asigura o foarte bună preluare a acestor modele. Faptul că PowerMILL este un program specializat pentru maşinare este un avantaj pentru acei dintre dumneavoastră care au deja o soluţie CAD dar care nu posedă şi un sistem CAM performant, PowerMILL asigurând succesul în obţinerea unor traseee de sculă optimizate şi fără greşeală.

Deasemenea este posibilă crearea de macro-uri sub PowerMILL , similar cu procedeul cunoscut la aplicaţiile Windows. Pentru modificări mici parametrice ale modelului, utilizatorul poate genera rapid noi trasee de sculă fără a introduce din nou specificaţiile de sculă sau de strategie de maşinare.
Ultima versiune a software-ului CAM PowerMILL ofer ă o serie de îmbunătăţiri ale flexibilităţii şi productivităţii sistemului, incluzând procesare interactivă batch, o nouă metodă de creare a bibliotecilor de scule şi o gamă de strategii pentru maşinarea cu viteze mari. În plus, noua versiune are opţiuni suplimentare pentru prelucrarea în 2, 2½ şi 5 axe, îmbunătăţind totodată prelucrarea în 3 axe. Gama de opţiuni pentru maşinarea în 2 şi 2½ axe include profilarea de-alungul sau pe una din părţile profilului, decupări interioare definite printr-o singură înălţime sau o serie de înălţimi, găuriri şi cicluri de filetare şi alezare pentru diferite tipuri de găuri. În plus pentru toţi cei care au PowerSHAPE PowerMILL generează automat toate traseele de prelucrare pentru tot ce înseamnă prelucrări în 2 axe.

O îmbunătăţire importantă a posibilităţilor de prelucrare în 3 axe este adăugarea procesării batch interactive. Ca şi procesarea batch convenţională, PowerMILL permite utilizatorului să-şi mărească productivitatea prin setarea tuturor parametrilor ceruţi pentru operaţia de prelucrare dar amânând calculul efectiv al traseului de sculă. De obicei, utilizatorul va salva o serie de operaţii în timpul zilei şi va face calculele peste noapte, PowerMILL salvând automat traseele de sculă obţinute. Oricum, în PowerMILL , utilizatorul poate alege dacă să facă sau nu batch fiecare strategie de prelucrare, permiţând ca operaţiile scurte să fie calculate imediat, iar cele lungi amânate.

Procesarea interactivă permite deasemenea utilizatorului să se asigure că cea mai eficientă metodă de prelucrare este folosită fără să mai aştepte efectuarea calculului complet. O serie de diferite strategii, din gama largă pe care PowerMILL o are, pot fi comparate folosind o toleranţă mare astfel încât să poată fi calculate rapid. Odată ce strategia potrivită este aleasă, toleranţa poate fi setată la valoarea cerută pentru maşinare şi selecţia făcută batch pentru un calcul ulterior.
O altă facilitate o reprezintă posibilitatea de a crea foarte uşor biblioteci de scule în PowerMILL, el putând utiliza toate tipurile de freze standard. Aceasta permite firmelor să seteze regimuri de aşchiere standard pentru fiecare sculă aşchietoare, făcând astfel pentru utilizatorul fără experienţă mai uşoară generarea eficientă a traseului de sculă. Valorile pot fi schimbate automat pentru diferite maşini sau materiale care sunt folosite.

 Un număr de noi strategii, care sunt foarte utile în cazul prelucrărilor cu viteze foarte mari, unde Delcam a fost un promotor şi este un lider pe plan mondial, au fost adăugate. Acestea includ semidegroşarea, care permite reducerea adousului de prelucrare rămas pentru finisare, prelucrarea în spirală şi prin proiecţie care generează o suprafaţă de o calitate foarte bună, legăturile radiale care ajută la protejarea sculei şi a calităţii de suprafaţă, aproximarea colţurilor cu arce de cerc, maşinare spline şi multe alte caracteristici care sunt necesare unui software CAM pentru a putea face o prelucrare cu viteze mari şi de o calitate bună. Mai multe informaţii despre această temă puteţi afla dacă solicitaţi CD-ul de prezentare, “High Speed Machining”.

Ca o completare la aceste noi caracteristici, PowerMILL permite o viteză de calcul mărită pentru finisarea rest, corner şi pencil. Aceste opţiuni permit utilizatorilor să genereze automat trasee de prelucrare necesare pentru eliminarea adaosului rămas în urma prelucrării cu scule mai mari şi optimizarea acestora ducând la o reducere a finisării manuale.

Input de date

Informaţiile pot fi importate prin multiple formate de schimb, cum ar fi IGES, VDA, STL, SDRC, IDEAS, ProE, SolidWorks, SolidEdge, Climatron, CATIA, Unigraphics sau Parasolids. PowerMILL acceptă şi informaţiile de calitate scăzută, oferind prelucrare fără gravare suplimentară, chiar acolo unde există goluri. Când acestea sunt mai mari decât permite programul, PowerMILL se retrage la o cotă de înălţime z sigură, iar când golul este mai mic, instrmentul trece pe deasupra şi continuă prelucrarea.

Metode de înaltă eficienţă de curăţare a suprafeţelor

PowerMILL, graţie noilor tehnologii de curăţare a suprafeţelor, este lider şi în acest domeniu. Principalele condiţii ale acestor procese de prelucrare sunt de a păstra o presiune potrivită pe lamă şi de a minimiza riscul apariţiei schimbărilor bruşte în direcţia de tăiere. Pentru îndeplinira acestor condiţii este necesară prelucrarea offset pentru şlefuire, preferată metodei tradiţionale cu raster.

Finisare la viteză maximă

PowerMILL include multiple metode pentru prelucrarea la viteze înalte, care se reflectă în condiţiile pentru tăiere compatibilă, necesare înlăturării rapide a depunerilor şi finisării excelente a suprafeţelor. Trei exemple sunt Offset 3D, finisare Constanta Z şi Constanta Z Optimizată.

„Noile strategii PowerMILL sunt esenţiale pentru progresul în materie de şlefuire de înaltă precizie şi prelucrare la viteze mari”, afirmă Dl. Copas. „Prelucrarea la viteze mari oferă eficienţă crescută la tăiere, mult îmbunătăţită, şi finisarea suprafeţelor dar necesită costuri crescute şi avantaje calitative pentru clienţii noştri’’ , Shaun Copas, BS Tooling, UK.

Prelucrarea în 5 axe

PowerMILL oferă strategii de prelucrare în 5 axe, larg folosite în aplicaţiile aerospaţiale, ale industriei de automobile şi de inginerie de înaltă precizie. Prelucrarea continuă în 5 axe permite utilizatorului să creeze trasee peste suprafeţe complexe, pentru modele triangularizate sau solide. Traseele sunt verificate complet şi susţin o gamă largă de strategii de prelucrare, toate tipurile de instrumente şi tehnici de legatură.

„Am avut parte de o economisire masivă a timului utilizând prelucrarea în 5 axe, în vreme ce majoritatea sarcinilor pot fi îndeplinite în doar 2.”, David Seymore, Maging Director, Oxon Prototypes UK.

» http://www.powermill.com/