PowerINSPECT

PowerINSPECT

 PowerInspect este componenta finală care întregeşte soluţia completă POWER de la Delcam, unul din cei mai importanţi producători de software pentru proiectare şi maşinare, familie de pachete de programe pentru proiectarea şi maşinarea formelor complexe. PowerInspect este un pachet software complet integrat de control al calităţii folosit cu maşinile de măsurat în coordonate 3D manuale sau comandate numeric, braţe de control şi sisteme optice. Combinând un înalt grad de funcţionalitate cu uşurinţa de utilizare, PowerInspect permite utilizatorului să inspecteze piese prelucrate complexe, să le compare cu modelul CAD original şi să producă rapoarte (fişe de măsurători) în formă tabelară sau grafică practic instantaneu, astfel procesul de control al pieselor fiind foarte scurt în timp.

 PowerInspect este un pachet independent ce se adresează în primul rând pieţelor tradiţionale ale produselor Delcam: întreprinderi ce produc piese şi scule cu forme complexe. Este perfect compatibil cu celelalte produse Delcam, dar bineînţeles este posibil să se transfere date între PowerInspect şi orice pachet CADCAM important folosind fişiere în format standard IGES, VDAFS, STEP şi nativ Catia, Parasolid, Unigraphics, Solidworks, Pro-Engineer.

PowerInspect compară piesa sau scula realizată cu modelul CAD 3D original şi pune în evidenţă diferenţele în punctele controlate, modulul de CAD integrat permite vizualizarea modelelor ca wireframe şi utilizatorul poate afişa punctele măsurate astfel încât abaterile pot fi văzute imediat; rotirea dinamică a modelului facând şi mai uşoară inspectarea piesei. Pe lângă cele şase vederi standard şi cele două vederi isometrice există şi o vedere care poate fi definită de utilizator. Sistemul de referinţă pentru inspectarea piesei poate fi stabilit prin metoda standard (plan, linie, punct) sau folosind metode de optimizare a setului de puncte în raport cu modelul CAD iniţial, practic modelul poate fi aşezat oricum pe masa maşinii de măsurat.

 Principalele aplicaţii pentru PowerInspect sunt prototipurile, matriţele, sculele, modelele, electrozii şi master modelele. Programul este deasemenea deosebit de puternic în producerea fişei de măsurători iniţiale al cărei format este extrem de flexibil, ştiut fiind că nevoile utilizatorului diferă funcţie de aplicaţie şi de necesităţile specifice ale fiecărei măsurători. Totodată datele pot fi exportate către programe de analiză şi prezentare a datelor.

Ultima versiune de PowerInspect include posibilitatea de a măsura mai multe componente ale unui ansamblu simultan şi măsurarea toleranţelor geometrice. O schimbare majoră în interfaţa PowerInspect este Explorer-ul Geometric, care pune la dispoziţie o metodă foarte uşoară de obţinere a dimensiunilor nominale pentru entităţi, incluzând arce, cercuri, cilindri, conuri şi dreptunghiuri din modelul CAD. Noul PowerInspect include de asemenea un nou “CAD File Manager” care permite folosirea mai multor fişiere CAD în aceeaşi sesiune de măsurători. Pentru a simplifica procesul de măsurare, fiecare fişier poate fi pus într-un nivel separat şi afişat doar când este măsurat. Aceeaşi funcţionalitate poate fi folosită şi când avem date CAD incomplete. De exemplu, la multe componente simetrice doar jumătate există ca model CAD. În acest caz fişierul CAD poate fi importat de două ori şi unul oglindit pentru a putea obţine cealaltă jumătate. O metodă similară poate fi folosită la matriţele şi ştanţele cu mai multe cuiburi, dacă avem fişier CAD doar pentru un cuib.

PowerInspect are un Wizard care simplifică măsurarea elementelor caracteristice. Acest tip de control permite setarea toleranţelor de formă ca planeitate şi circularitate şi condiţii ca simetrie, concentricitate, perpendicularitate şi paralelism precum şi poziţii şi dimensiuni.
Toleranţe multiple pot fi aplicate simultan, de exemplu, când un element trebuie să se potrivească cu altul, ca un bosaj cu o gaură, ambele toleranţe de mărime şi poziţie pot fi aplicate în acelaşi timp.

PowerInspect include şi tehnici de control CNC, ceea ce permite controlul piesei în cadrul ciclului de fabricaţie direct pe maşina cu comandă numerică, rezultatul fiind dat în timp real şi într-un format foarte uşor de înţeles de către utilizator chiar dacă nu este specialist în control, problemele pot fi identificate din timp şi rezolvate cu costuri mai mici.

 Noile metode CNC permit controlul pieselor prin învăţarea traseului de măsurat. În acest mod, operatorul face întâi o măsurare manuală folosind un anumit traseu de măsurare, iar după aceasta PowerInspect va folosi acelaşi traseu pentru măsurările ulterioare de piese similare. PowerInspect va fi capabil să repete toate calculele necesare pentru a genera rapoarte pentru fiecare piesă măsurată automat.

Traseul învăţat poate fi folosit parţial pentru controlul unei regiuni de piesă, deasemenea poate fi modificat prin adăugare de puncte sau eliminare.
Cu aceste capabilităţi PowerInspect va putea fi folosit într-o arie mai mare de măsurători în timpul producţiei, care este sprijinită puternic de toată soluţia POWER prin: CopyCAD pentru prototipaj rapid, PowerSHAPE pentru modelare 3D, PowerMILL pentru frezare în 2 până la 5 axe, ArtCAM pentru gravuri şi relief 3D din bitmap, toate aceste soluţii fiindu-vă prezentate în numerele anterioare ale revistei.

Alături de celelalte programe din familia Power, interfaţa utilizator PowerInspect este intuitivă şi simplu de învăţat.

PowerINSPECT va ofera:

Raportarea Calitatii

Ani de experienta

Delcam are peste 20 de ani de experienţă în dezvoltarea şi implementarea soluţiilor CADCAM în peste 80 de ţări. Delcam este singura între companiile de software internaţionale CADCAM care posedă atelier de inginerie in-house şi departament de control al calităţii, care permit testarea tuturor softurilor pe sarcini reale ce presupun exigenţe reale de calitate.

» http://www.powerinspect.com/